HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH ISOUG (CẬP NHẬT): SIÊU ÂM THAI NHI THƯỜNG QUY Ở QUÝ 2

 

 

SIÊU ÂM QUÝ 2

 

SUOG Practice Guidelines (updated): performance of the routine mid-trimester fetal ultrasound scan
Translation by: Nguyễn Thị Thu Hiền, Khoa CĐHA, Bệnh viện Từ Dũ, Việt Nam; Nguyễn Văn Bảo Trân,  Khoa Phụ sản, Bệnh viện Quốc tế Mỹ, Việt Nam
Reviewed by: Nguyễn Hoàng Long, Department of Obstetrics and Gynecology, the Chinese University of Hong Kong, Hong Kong SAR; Hà Tố Nguyên, Khoa CĐHA, Bệnh viện Từ Dũ, Việt Nam

Siêu âm đã được sử dụng rộng rãi trong khảo sát cấu trúc giải phẫu và tăng trưởng thai giai đoạn trước sinh, cũng như trong vấn đề quản lý thai kỳ đa thai. Siêu âm trong quý 2 chủ yếu để đánh giá cấu trúc giải phẫu thai nhi. Các chuyên gia có thể phát hiện phần lớn các bất thường cấu trúc quan trọng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khác biệt về tỉ lệ phát hiện giữa các trung tâm và giữa các bác sĩ siêu âm. Siêu âm quý II còn đóng vai trò là cơ sở để so sánh với các lần siêu âm sau trong quá trình đánh giá tăng trưởng thai.

Mặc dù nhiều quốc gia đã có các hướng dẫn thực hành riêng về siêu âm thai, tuy nhiên nhiều khu vực trên thế giới vẫn chưa làm điều này. Đa số các quốc gia đều đưa ra khuyến nghị tối thiểu một lần siêu âm tại quý 2 thai kỳ trong lịch chăm sóc trước sinh thường quy. Tài liệu này giới thiệu các tiêu chuẩn cần đạt được trong lần siêu âm hình thái học ở quý 2, đây cũng là bản cập nhật cho các hướng dẫn trước đây. Chi tiết về mức độ khuyến cáo và cấp độ chứng cứ sử dụng trong hướng dẫn của ISUOG trong phụ lục 1.

 

Tải tài liệu tại đây.

Trả lời