THÚC ĐẨY CHUYỂN DẠ BẰNG OXYTOCIN KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGUY CƠ BĂNG HUYẾT SAU SINH

Băng huyết sau sinh (BHSS) là tình trạng mất ≥ 500ml máu sau sinh đường âm đạo hoặc mất ≥ 1000ml máu sau mổ lấy thai hoặc ảnh hưởng tổng trạng sản phụ. Theo hướng dẫn của Hiệp hội sản phụ khoa Hoa Kỳ ACOG năm 2017 đưa ra định nghĩa mới là mất máu […]