ACETAMINOPHEN VÀ NGUY CƠ TỚI PHÁT TRIỂN THẦN KINH CỦA TRẺ

ACETAMINOPHEN CÓ THỰC SỰ LÀM TĂNG NGUY CƠ RỐI LOẠN PHÁT TRIỂN THẦN KINH CỦA TRẺ? Bs Tô Mỹ Anh Lược dịch từ “Acetaminophen Use During Pregnancy and Children’s Risk of Autism, ADHD, and Intellectual Disability” – Viktor H. Ahlqvist, PhD và cs. JAMA. 2024;331(14):1205-1214. doi:10.1001/jama.2024.3172 • Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược […]