Lựa chọn kháng sinh điều trị nhiễm trùng tiểu ở phụ nữ mang thai

  Kháng sinh điều trị nhiễm trùng tiểu không triệu chứng và viêm bàng quang cấp tính Nhiễm trùng tiểu  không triệu chứng và viêm bàng quang cấp tính nên được điều trị bằng kháng sinh mục tiêu trong 5-7 ngày. Kháng sinh ban đầu nên tránh lựa chọn amoxicillin và ampicillin do tỷ lệ […]